LIBERTAS OPTIMA RERUM
VRIJHEID IS HET HOOGSTE GOED